• Obniżka
  • Nowy
Mutyzm wybiórczy

Mutyzm wybiórczy. Skuteczne metody terapii

ISBN: 978-83-8095-626-1
34,00 zł
32,00 zł Zniżka 2,00 zł

Książka składa się z dwóch głównych części. W pierwszej, bardziej teoretycznej części (rozdziały 1–3) Ewelina Bystrzanowska i Maria Bystrzanowska przedstawiły istotę mutyzmu wybiórczego oraz znaczenie wczesnej diagnozy i terapii dzieci z tym zaburzeniem. Poznamy również następstwa niewłaściwej terapii lub jej braku.

Ilość

Po niespełna dwóch latach od wydania książki pt. Mutyzm wybiórczy – poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów, która spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem, zarówno wśród rodziców, jak również wśród nauczycieli i specjalistów, Maria Bystrzanowska, tym razem wspólnie z córką Eweliną Bystrzanowską – psychologiem o specjalności klinicznej, przystąpiły do opracowania nowej książki z zakresu mutyzmu wybiórczego (MW). Książkę tę można z jednej strony potraktować jako kontynuację ww. poradnika, z drugiej zaś może ona stanowić całkiem odrębną całość.

Do jej napisania zaproszone zostało szersze grono osób: praktyków pracujących na co dzień z dziećmi z mutyzmem wybiórczym (psychologów, logopedów, pedagogów i nauczycieli), a także rodziców dzieci z MW oraz osoby dorosłe, które już w dzieciństwie miały objawy tego zaburzenia i nie otrzymały właściwej pomocy. Zamiarem autorek było, aby powstała publikacja wszechstronnie opisująca to coraz powszechniej diagnozowane zaburzenie lękowe, w szczególności skuteczne sposoby jego terapii, co ważne, z uwzględnieniem realiów i specyfiki polskiego systemu oświaty.

Książka składa się z dwóch głównych części. W pierwszej, bardziej teoretycznej części (rozdziały 1–3) Ewelina Bystrzanowska i Maria Bystrzanowska przedstawiły istotę mutyzmu wybiórczego oraz znaczenie wczesnej diagnozy i terapii dzieci z tym zaburzeniem. Poznamy również następstwa niewłaściwej terapii lub jej braku.

W drugiej, praktycznej części książki (rozdział 4) – po krótkim wprowadzeniu Marii Bystrzanowskiej, zawierającym przegląd skutecznych metod terapii MW, sporządzony na podstawie wyników najnowszych badań naukowych oraz doświadczeń własnych autorki - znajdują się opisy i analizy konkretnych terapii i oddziaływań prowadzonych na terenie naszego kraju przez różnych specjalistów (psychologów, logopedów i pedagogów), a także nauczycieli oraz rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym.


Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Brak recenzji użytkowników.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Maria Bystrzanowska

ISBN

978-83-8095-626-1

Objętość

160 stron

Wydanie

I.2019

Format

B5 - 160/235

Oprawa

miękka, klejona, fola matowa

Wstęp 

1 MUTYZM WYBIÓRCZY JAKO ZABURZENIE O PODŁOŻU LĘKOWYM
Ewelina Bystrzanowska, Maria Bystrzanowska

Istota i przyczyny lęku    
Zaburzenia lękowe   

Epidemiologia zaburzeń lękowych   
Etiologia zaburzeń lękowych   

Fobia społeczna    

Kryteria diagnostyczne – ICD-10  
Epidemiologia fobii społecznej   

Mutyzm wybiórczy    

Pojęcie i istota mutyzmu wybiórczego       
Kryteria diagnostyczne – ICD-10       
Postacie mutyzmu wybiórczego        
Etiologia mutyzmu wybiórczego  
Epidemiologia mutyzmu wybiórczego  

Mutyzm wybiórczy a fobia społeczna       
Współwystępowanie lęku społecznego u rodziców i mutyzmu wybiórczego u dzieci       
Rodzina jako źródło oddziaływań wychowawczych      

2 ZNACZENIE WCZESNEJ DIAGNOZY I TERAPII DZIECI Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM
Maria Bystrzanowska

Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu   
Uczeń z mutyzmem wybiórczym w szkole    
Rola rodziców w terapii mutyzmu wybiórczego      


3 SKUTKI BRAKU TERAPII, CZYLI NASTĘPSTWA NIELECZONEGO MUTYZMU WYBIÓRCZEGO
Ewelina Bystrzanowska

Fobia społeczna      
Fobia szkolna      
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne    
Zaburzenia opozycyjno-buntownicze       
Depresja      
Historia Katarzyny       

4 ANALIZA PRZYPADKÓW TERAPII MUTYZMU WYBIÓRCZEGO

Maria Bystrzanowska
Skuteczne metody terapii mutyzmu wybiórczego – wprowadzenie   

Maria Bystrzanowska
Opis i analiza przypadku chłopca z mutyzmem wybiórczym i alalią motoryczną    

Joanna C.
Rola i znaczenie rodzica w terapii mutyzmu wybiórczego 

Wirginia Laskowska

Terapia pięcioletniej Poli   

Agnieszka Cyroń
Przypadek Kaliny   

Marlena Andrzejczak
Hania z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu 

Aleksandra Rosińska
Mutyzm wybiórczy w rodzinie dwujęzycznej   

Natalia Szramka
Moje spotkania z Anią  

Edyta Tyszkiewicz
Historia Ewy      

Anna Ł.

Mutyzm wybiórczy u nastolatka – opowieść mamy    

Maria Bystrzanowska
Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu prowadzona przez rodzica przy wsparciu koordynatora online    

Podsumowanie    
Nota o redaktorach naukowych i autorach   

 

Publikacja Mutyzm wybiórczy. Skuteczne metody terapii pod redakcją Eweliny i Marii Bystrzanowskich, będąca opracowaniem łączącym wiadomości z kilku dyscyplin naukowych, zasługuje na uwagę przede wszystkim praktyków zajmujących się mutyzmem wybiórczym w perspektywie diagnostyczno-terapeutycznej oraz rodziców dzieci z MW. Jest ona znakomitą pozycją, komplementarną do książki Marii Bystrzanowskiej Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Wszystkie przedstawione w publikacji doświadczenia terapeutów i rodziców oraz samych osób z MW są bezcenne i warto z nich korzystać. W pracy można dostrzec z jednej strony emocjonalne zaangażowanie Autorek w trudny proces diagnostyczno-terapeutyczny dzieci z MW, z drugiej wiedzę i doświadczenie, którymi chcą się dzielić z innymi, oraz znajomość obcojęzycznej, najnowszej literatury dotyczącej omawianego zaburzenia. Rozważania praktyczne zawarte w książce mogą mieć zastosowanie zarówno w terapii, jak i w pracy wychowawczej oraz dydaktycznej z dziećmi z MW. Jestem przekonana, że opracowanie spotka się z życzliwym odbiorem czytelników i zniknie szybko z półek księgarń i wydawnictwa.


Z recenzji dr hab. Renaty Marciniak-Firadzy, prof. UŁ

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło