Opieka-wychowanie-kształcenie

Podtytuł: 978-83-7587-313-9
ISBN:
29,80 zł
Prezentowana publikacja zawiera próby i wyniki badań, porządkowania rzeczywistości, poszukiwania rozumnych sposobów, ustawiania dobrych drogowskazów, przenikliwego wytyczania celów. Wszystko po to, by z tą prędkością , jaka możliwa jest w toczącym się życiu społecznym, zbliżać się do ideału kształtowania człowieka na jego i ogólny pożytek
Ilość

Prezentowana publikacja zawiera próby i wyniki badań, porządkowania rzeczywistości, poszukiwania rozumnych sposobów, ustawiania dobrych drogowskazów, przenikliwego wytyczania celów. Wszystko po to, by z tą prędkością , jaka możliwa jest w toczącym się życiu społecznym, zbliżać się do ideału kształtowania człowieka na jego i ogólny pożytek.

  Celem książki jest zatem kontynuowanie dyskusji oraz wskazanie obszarów, w których jest jeszcze wiele do zrobienia. Celem jest również zwrócenie uwagi na fakt, że prawidłowo realizowana opieka, wychowanie i kształcenie stwarzają szansę prawidłowego rozwoju dziecka i poprawnego funkcjonowania w dalszym życiu.

Nauki pedagogiczne to właśnie cierpliwe, roztropne, czasem błyskotliwe, a kiedy indziej nudnie przenikliwe, czujne, dalekowzroczne próby w tym zakresie.

Publikacja kierowana jest do wszystkich Czytelników, przede wszystkim zaś pracowników oświaty i wychowania, chociaż także  rodziców i wszystkich, którzy myślą z udręką i strapieniem o pokoleniu poruczonym im do kształtowania i wyposażania w wiedzę niezbędną do działania  i pięknego życia.

Tom ten zawiera nie dające się przecenić dokonania wybitnych autorów, profesora Kazimierza Denka i profesora Wojciecha Kojsa,  a także badaczy wkraczających w  rozległe dziedziny edukacji.

 


 

 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

                    

          

978-83-7587-313-9

Brak recenzji użytkowników.

Apanel Danuta

- doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

- absolwentka  Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu;

Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczo- Wychowawczej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jednocześnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki.

Zajmuje się problematyką opieki i wychowania dzieci i młodzieży w kontekście historycznym oraz teorią i praktyką kształcenia integracyjnego w Polsce.  

 

Jest autorką monografii „Instytucjonalna opieka całkowita nad dzieckiem na Pomorzu Środkowym  w latach 1945-

1975”, współredaktorem jednej monografii oraz autorką kilkudziesięciu artykułów  w języku polskim i angielskim  dotyczących różnorodnych zagadnień związanych z opieką, wychowaniem, kształceniem.

 

 Polecamy:

 

Wstęp

Kazimierz Denek
W stronę pedagogiki czasu

Wojciech Koji
Wolność i odpowiedzialność w pracy socjalnej i opiekuńczej

Wanda Woronowicz
Uwagi o dydaktyce refleksyjnej

Danuta Apanel
Dziecko z ADHD z perspektywy szkolnej

Iwona Gumowska
Typy oporu wobec szkoły jako instytucji a skłonność do podzielania uproszczonych opinii o nauczycielu7

Ewa Murawska
Być nauczycielem to znaczy mierzyć się z (nie)wykonalnymi zadaniami zawodowymi

Zdzisław Piwoński
Funkcjonowanie ucznia w relacjach z nauczycielami - przyczynek do szkolnego programu profilaktycznego

Dorota Kiełb-Grabarczyk
Wpływ środowiska rodzinnego na zachowania agresywne nieletnich

Agnieszka Matuszewska
Rodziny zastępcze w polskim systemie opieki nad dzieckiem i rodziną

Wiesław Lesner
Sekty zagrożeniem w wychowaniu młodzieży


Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło