• Nowy

Między negacją a afirmacją &8211 br / czy kryzys oddziaływańbr / pedagogicznych?br /

Podtytuł: 978-83-7850-046-9
ISBN:
30,00 zł
Publikacja jest pokłosiem V Naukowego Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Wyjątkowa atmosfera tego spotkania pozwoliła na efektywną refleksję nad obecną sytuacją społeczną, często napiętą, pełną sprzeczności, trudna do naukowego spenetrowania, a z drugiej strony – fascynująco złożoną, stanowiącą wyzwanie dla wszystkich jej uczestników.
Ilość

 

Publikacja jest pokłosiem V Naukowego Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Wyjątkowa atmosfera tego spotkania pozwoliła na efektywną refleksję nad obecną sytuacją społeczną, często napiętą, pełną sprzeczności, trudna do naukowego spenetrowania, a z drugiej strony – fascynująco złożoną, stanowiącą wyzwanie dla wszystkich jej uczestników.

Uczestnicy konferencji zastanawiali się jaki wpływ na aktualny system edukacji ma powszechna kultura neoliberalna, stanowiąca istotny nacisk na tworzone programy nauczania i wychowania.  Obawy może budzić model podporządkowania się edukacji systemowi ekonomii korporacyjnej i ukierunkowanie na „produkowanie”  wydajnych konsumentów, a także niebezpieczeństw które temu towarzyszą, osób nieprzystosowanych i zmarginalizowanych społecznie. Przedmiotem dyskusji naukowej stała się analiza różnych postaw wobec tak zorganizowanego świata  - od poczucia konieczności adaptacji po niezachwianą krytykę.

Referaty, składające się na treść książki, ułożono w formalnym porządku ogólności/szczegółowości podejmowanych zagadnień. Teksty te można również usystematyzować tematycznie:

- formułowanie pozytywnych programów wychowania;

- pogłębione diagnozowanie obecnego stanu rzeczy z wydobywaniem specyfiki aktualnych komplikacji oddziaływań wychowawczych;

- pomysły działań naprawczych już wdrażanych bądź możliwych w przedstawionej sytuacji neoliberalnego uwikłania edukacji

 

 

 

 

 

978-83-7850-046-9

Brak recenzji użytkowników.

Wajsprych Danuta

Wprowadzenie (Joanna Rutkowiak)        7

Maria Czerepaniak-Walczak – Kryzys zaufania do wychowania czy do instytucji
wychowawczych?       13

Joanna Rutkowiak – Pieniądze a oddziaływania wychowawcze w warunkach
rzeczywistości neoliberalnej       27

Danuta Wajsprych – Reifikacja jako przejaw kryzysu wychowania       41

Roman Leppert – Pomiędzy psyche a soma. Somatyzacja tożsamości jako przyczynek
do dyskusji o kryzysie wychowania       57

Natalia Nikulina – Współczesne priorytety w wychowaniu – doświadczenia rosyjskie       67

Elena Myczko – Pedagogiczne zagrożenia w praktyce oddziaływań wychowawczych       71

Kamila Zdanowicz-Kucharczyk – Edukacja streetworkerów – pedagogika
społeczna wobec problemu dziecka ulicy       75

Alina Rozłucka – Od niewiedzy do afirmacji osobowościowej       97

Małgorzata Ciczkowski-Giedziun – Wydobywanie mocnych stron rodziny znajdującej się
w sytuacji problemowej      111

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło