Pedagogika alternatywna - tom II

Podtytuł: 978-83-7308-712-5
ISBN:
44,80 zł
W części drugiej Pedagogiki alternatywnej znajdują się publikacje o dość zróżnicowanej treści. Tematem kilku publikacji jest edukacja zintegrowana na etapie wczesnoszkolnym. Najdłużej realizowana reforma tego szczebla szkolnictwa stanowi podstawę do formułowania ocen, analizy krytycznej, a także ukazywania nowych rozwiązań edukacyjnych...
Ilość

       W części drugiej Pedagogiki alternatywnej znajdują się publikacje o dość zróżnicowanej treści. Tematem kilku publikacji jest edukacja zintegrowana na etapie wczesnoszkolnym. Najdłużej realizowana reforma tego szczebla szkolnictwa stanowi podstawę do formułowania ocen, analizy krytycznej, a także ukazywania nowych rozwiązań edukacyjnych. Autorzy podejmują się oceny takich kryteriów nauczania jak: kompetencje poznawcze uczniów, poziom twórczości uczniów realizujących różne programy nauczania zintegrowanego. Rozważają też potrzebę integracji w edukacji wczesnoszkolnej na podstawie wybranych założeń metody Montessori.

W podobny sposób została zaprezentowana problematyka kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Autorzy dokonali bardzo wnikliwej analizy, wskazali wielostronność uwarunkowań badanego problemu, wykazując się rozległą wiedzą na temat kształcenia nauczyciela.

Książka opisuje ponadto problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, inspirując pedagogów do poszukiwania nowych metod w kształceniu integracyjnym. Autorzy zwracają uwagę również na to, iż pełna działalność szkoły obejmuje także kontakty z rodzicami, analizując przyczyny niepowodzeń w ich współpracy ze szkołą.

W przeglądzie aktualnych problemów edukacji współczesnej, tym bardziej alternatywnej, nie mogło zabraknąć również tematyki wielokulturowości. Poruszony jest problem edukacji kobiet we współczesnej Japonii i związanych z nią paradoksach emancypacji.
 

978-83-7308-712-5

Brak recenzji użytkowników.

Śliwerski Bogusław

Prof. dr hab. BOGUSŁAW ŚLIWERSKI – badacz współczesnej myśli pedagogicznej, teorii wychowania, polityki oświatowej i edukacji alternatywnej na świecie; w latach 1977–2008 związany naukowo z Uniwersytetem Łódzkim, a następnie jako prof. zw. z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Łodzi i z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu; wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

 

W ostatnich latach wydał m.in. książki:

          Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia. Klasyfikacje. Badania

            (Impuls, Kraków 2009);

          Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP

            (WAiP, Warszawa 2009);

          Ped@gog w blogosferze 2008–2009 (Impuls, Kraków 2009);

          Przyrzeczenie harcerskie. Historia. Metodyka. Manipulacje

            (Impuls, Kraków 2009);

          [red.] Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej (Impuls, Kraków 2009);

          Ped@gog w blogosferze (Impuls, Kraków 2008);

          Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu (GWP, Gdańsk 2007);

          [red.] Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje,

            t. I: Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych

            (Impuls, Kraków 2007);

          [red.] Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje,

            t. II: Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne (Impuls, Kraków 2007);

          [red.] Pedagogika, t. I–III (GWP, Gdańsk 2006);

          [współred. Z. Kwieciński] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. I–II

            (PWN, Warszawa 2003).

 

e-mail: boguslawsliwerski@gmail.com

blog: www.sliwerski-pedagog.blogspot.com

Spis treści

 

Wstęp

 

Zbyszko Melosik

Edukacja dla równości czy edukacja dla najlepszych?

Kontrowersje wokół selekcyjnej funkcji szkoły współczesnej

Roman Pawłowski

Uczelnia wyższa w małym mieście – szansa czy utopia?

Beata Przyborowska

Systemy innowacyjne w edukacji w kontekście teorii, metodologii

i praktyki pedagogicznej

Monika Wiśniewska-Kin

Jakie alternatywy ma przed sobą współczesna szkoła?

Wiesława Leżańska

W poszukiwaniu modelu nauczyciela wczesnej edukacji

(refleksje z badań)

Lucyna Telka

O doskonaleniu się wychowawców w żłobku

Alena Vališová

Mit idealnego nauczyciela? Założenia a rzeczywistość

Tatiana Kłosińska

Kompetencje medialne nauczycieli wczesnej edukacji

Beata Owczarska

Doskonalenie kadry pedagogiczne w rozwoju szkoły

– system naczyń połączonych

Jadwiga Bińczycka

Edukacja w perspektywie kultury stosunków interpersonalnych

Tomasz Frołowicz

Poglądy nauczycieli akademickich jako granica rozwoju poglądów studentów

(na przykładzie kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego)

Anna Koludo

Kształcenie na odległość wyzwaniem dla edukacji

Alicja Oleska

O budowaniu wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości

Marian Lelonek

Kompetencje uczniowskie i ich rozwijanie w edukacji wczesnoszkolnej

Jolanta Bonar

Poziom twórczości uczniów edukacji zintegrowanej

Sylwia Grzegorzewska

Współczesne badania nad pracą mózgu a kształcenie alternatywne

Beata Bednarczuk

Integracja w edukacji wczesnoszkolnej – potrzeba naszych czasów

czy wymuszona alternatywa?

Krzysztof Durnaś

Współpraca z rodzicami. Czy jest inna alternatywa wychowawcza

dla edukacji?

Mirosława Nyczaj-Drąg

„Czują oddech rodziców na plecach”, czyli o dzieciach rodziców

z klasy średniej z perspektywy nauczyciela

Paweł Kijo

Współczesne wychowanie fizyczne a promocja zdrowia

Jacek Pyżalski

Siła i uległość w utrzymaniu dyscypliny w klasie

– czy istnieje alternatywa?

Kamila Witerska

Drama – doświadczenie alternatywne

Iwona Chrzanowska

W poszukiwaniu alternatyw kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach.

Jak zrealizować paradygmat normalizacji edukacyjnej?

Dorota Podgórska-Jachnik

Jak nie kochać Aleksandra Grahama Bella? – czyli o nieoczekiwanych aspektach

emancypacji osób niepełnosprawnych

Beata Jachimczak

Czy uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

może zmienić jakoś(ć) szkoły?

Andrzej Murzyn

Edukacja obywatelska w „społeczeństwie braci i sióstr”

Joanna Truszkowska

Stowarzyszenie oświatowe – alternatywa dla środowisk defaworyzowanych

(na przykładzie Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży)

Sebastian Ciszewski

Gdzie się kończy alternatywa? – pytanie o przyszłość pokoleń buntu.

O wątpliwej alternatywie pokoleń X i JP2

Bogusław Śliwerski

Oswajanie kontestacji, czyli rzecz o postawach pedagogów

wobec graffiti i grafficiarzy

Agnieszka Gromkowska-Melosik

Edukacja kobiet we współczesnej Japonii. Paradoksy emancypacji

Jaroslav Balvín

Aspekty narodowe i humanistyczne w kształceniu uczniów romskich

Maciej Janusz Wielobób

Ogniskowanie – pomiędzy edukacją a terapią

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło