• Nowy

Ambiwalencja postaw interpersonalnych w sytuacji stałego kontaktu i po jego zakończeniu

Podtytuł: 978-83-7308-876-4
ISBN:
18,00 zł
Książka ta jest jak dotąd jedynym w Polsce tak szerokim opracowaniem podejmującym zagadnienia związane z ambiwalencją postaw interpersonalnych, jej dynamiką i wyznacznikami.
W teoretycznej części przedstawiono dotychczasowe prace nad tym zagadnieniem i ich wkład w wiedzę na temat struktury postaw, procesów przetwarzania informacji oraz takich zagadnień jak uprzedzenia i dyskryminacja...
Ilość

Książka ta jest jak dotąd jedynym w Polsce tak szerokim opracowaniem podejmującym zagadnienia związane z ambiwalencją postaw interpersonalnych, jej dynamiką i wyznacznikami.

W teoretycznej części przedstawiono dotychczasowe prace nad tym zagadnieniem i ich wkład w wiedzę na temat struktury postaw, procesów przetwarzania informacji oraz takich zagadnień jak uprzedzenia i dyskryminacja.

W części empirycznej weryfikowano trzy hipotezy badawcze: 1) poziom ambiwalencji charakteryzującej postawę wobec innej osoby, gdy kontakt z nią trwa niż po zakończeniu kontaktu;
2) interakcja sympatii i respektu jest silnym wyznacznikiem ambiwalencji, gdy są one przeciwnych znaków; 3) po zakończeniu kontaktu, obniżenie ambiwalencji wiąże się ze wzrostem natężenia postawy.

Adresatami publikacji są pracownicy naukowi i studenci katedr psychologii oraz nauk społecznych wyższych uczelni, w szczególności kierunków takich, jak: socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe.

 

http://e-book.impulsoficyna.pl/

 

 


 

 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

                    

                            

 

            

978-83-7308-876-4

Brak recenzji użytkowników.

Grabowski Adam

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Psychologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Dwukrotnie przebywał na stypendium naukowym na niemieckich uniwersytetach: w Würzburgu i w Tübingen.

 

Spis treści:

 

Część pierwsza

 

1.                   Ambiwalencja postaw

1.1.   Definicje i sposób pomiaru postaw a ambiwalencja

1.2.   Definicje ambiwalencji

1.3.   Struktura postaw a ambiwalencja

1.4.   Rola postaw ambiwalentnych ambiwalentnych ich wpływ na procesy przetwarzania informacji o obiekcie postawy

1.5.   Metody pomiaru ambiwalencji

1.5.1.        Wzory Scotta

1.5.2.        Model Kaplana

1.5.3.        Wzór Katza i Hassa

1.5.4.        Wzór Priestera i Petty’ego – Gradual Threshold Model

1.5.5.        Wzór Griffina

1.6.   Próby weryfikacji trafności przewidywań proponowanych modeli

1.6.1.        Teoretyczne kryterium trafności – warunki Brecklera

1.6.2.        Badania empiryczne

1.6.2.1.  Miara bezpośrednia

1.6.2.2.  Ambiwalencja jako zmienna pośrednicząca (mediator)

Między postawą a zachowaniem i jej związek z innymi cechami postawy

1.6.2.3.  Negatywne emocje powodowane przez ambiwalencję

 

2.                   Ewaluatywna reprezentacja innych osób

2.1.   Poznawcza reprezentacja innych osób – model Wyera i Srulla

2.2.   Kształtowanie oceny interpersonalnej według modelu kontinuum Fiske Fisze Neuberga

2.3.   Porównywanie modeli Wyera i Srulla oraz Fiske Fisze Neuberga

2.4.   Główne wymiany ocen interpersonalnych

2.5.   Mechanizmy przezwyciężania niezgodności ewaluatywnej

Podsumowanie części pierwszej

 

Część druga

 

3.                   Prezentacja własnych badań

3.1.   Hipotezy

3.2.   Badanie 1

3.3.   Badanie 2

3.4.   Badanie 3

3.5.   Badanie 4

 

Podsumowanie części drugiej

 

4.                   Kierunki przyszłych badań

 

Bibliografia

Aneks

Streszczenie

Summary

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło