Seks i niepełnosprawność &8211 doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną

Podtytuł: 978-83-7587-207-1
ISBN:
44,80 zł
Omawiana w niniejszej pracy problematyka dotyczy ważnej sfery ludzkiego życia – seksu. Seks nie oznacza tylko reprodukcji i zaspokojenia popędu biologicznego. Związany jest integralnie z całą osobowością, wzbogaca rozwój człowieka, rozwija więzi międzyludzkie. Seks
Ilość

 

Omawiana w niniejszej pracy problematyka dotyczy ważnej sfery ludzkiego życia – seksu. Seks nie oznacza tylko reprodukcji i zaspokojenia popędu biologicznego. Związany jest integralnie z całą osobowością, wzbogaca rozwój człowieka, rozwija więzi międzyludzkie. Seks jest tym czymś, co każdy z nas ma, niezależnie od stopnia społecznej czy życiowej niesprawności. Wyniki badań umożliwiły głębsze poznanie seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Być może badania te przyczynią się do ukształtowania nowego spojrzenia na tę zaniedbywaną przez lata kwestię.

 

Zapraszamy na film:


 

  

 


 

Książka dostępna w wersji elektronicznej w witrynie

 

 

978-83-7587-207-1

Brak recenzji użytkowników.

Kijak J. Remigiusz

dr nauk hum. w zakresie pedagogiki, specjalność naukowa: pedagogika specjalna, pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie, edukacja seksualna osób niepełnosprawnych. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dokąd przeszedł z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie zatrudniony był na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Opublikowany dorobek naukowy obejmuje ponad 30 pozycji. Problematyka publikacji dotyczy przede wszystkim pedagogiki specjalnej. Część opracowań podejmuje zagadnienia z jej szczegółowych działów: pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie, resocjalizacji także pracy socjalnej. Jest autorem książki „Seks niepełnosprawność – doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Naukowo zajmuje się wybranymi obszarami społecznego funkcjonowania dorosłych i starszych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, szczególnie zaś aspektami rozwoju psychoseksualnego. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na edukacji i poradnictwie seksualnym osób niepełnosprawnych. Prowadzi badania dotyczące rodzinnych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju seksualnego człowieka niepełnosprawnego.

 

Kontakt:

www.remigiuszkijak.pl
remigiuszkijak@wp.pl

 

Zapraszamy do Impulsowego kina:

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 


WPROWADZENIE

 

PODZIĘKOWANIA

 

ROZDZIAŁ PIERWSZY

 

PROBLEMATYKA ŻYCIA SEKSUALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU

1.1.     SEKSUALNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH DEFINICJI I KONCEPCJI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1.2.     HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA I SPOŁECZNE PODEJŚCIE DO SEKSUALNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

1.3.     WSPÓŁCZESNE MODELE SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA

 

 

ROZDZIAŁ DRUGI

 

OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W DRODZE KU DOROSŁOŚCI I PEŁNEGO SEKSUALIZMU

2.1.     PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU BIOPSYCHOSEKSUALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ NA TLE OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH

2.1.1. PRZEMIANY BIOFIZJOLOGICZNE W ROZWOJU KOBIET I MĘŻCZYZN PEŁNOSPRAWNYCH

2.1.2. PRZEMIANY PSYCHOSEKSUALNE W ROZWOJU KOBIET I MĘŻCZYZN PEŁNOSPRAWNYCH

2.1.3. PRZEMIANY BIOFIZJOLOGICZNE W ROZWOJU KOBIET I MĘŻCZYZN Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM

2.1.4. PRZEMIANY PSYCHOSEKSUALNE W ROZWOJU KOBIET I MĘŻCZYZN Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNIĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM

 

 

ROZDZIAŁ TRZECI

 

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH

 

3.1.    CEL BADAŃ, PRZEDMIOT BADAŃ, ZAKRES BADAŃ ORAZ

     PROBLEMY BADAWCZE

3.2.      ZMIENNE I WSKAŹNIKI ZMIENNYCH

3.3.     METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE

3.4.     DOBÓR I CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY

3.5.     CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI Z PUNKTU WIDZENIA      CZYNNIKÓW PODMIOTOWYCH

 

 

ROZDZIAŁ CZWARTY

 

DOŚWIADCZENIA SEKSUALNE OSÓB Z UMIARKOWANĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ– WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH

 

4.1.     WIEDZA DOTYCZĄCA SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA U OSÓB BADANYCH

4.1.1. WIEDZA NA TEMAT IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ

4.1.2. WIEDZA NA TEMAT FIZJOLOGII INTYMNYCH CZĘŚCI WŁASNEGO CIAŁA I CIAŁA PŁCI PRZECIWNEJ

4.1.3. WIEDZA NA TEMAT FIZJOLOGII ZAPŁODNIENIA, CIĄŻY ORAZ ANTYKONCEPCJI

4.1.4. WIEDZA NA TEMAT CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ (STD), HIV/AIDS

4.1.5. WIEDZA NA TEMAT ZMIAN ORGANIZMU, ZACHODZĄCYCH W OKRESIE ADOLESCENCJI

4.1.6. WIEDZA NA TEMAT HIGIENY WŁASNEGO CIAŁA

4.1.7. WIEDZA NA TEMAT POCZUCIA WSTYDU ORAZ MIEJSC PRYWATNYCH I PUBLICZNYCH

4.1.8. WIEDZA NA TEMAT AKTYWNOŚCI SEKSUALNEJ CZŁOWIEKA

 

4.2.     GOTOWOŚĆ DO PODEJMOWANIA ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH W GRUPIE OSÓB BADANYCH 

4.2.1. GOTOWOŚĆ DO PODEJMOWANIA RÓL BIOLOGICZNYCH I SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z WŁASNĄ PŁCIĄ,

4.2.2. ORIENTACJA SEKSUALNA BADANEJ MŁODZIEŻY

4.2.3. HIGIENA WŁASNEGO CIAŁA,

4.2.4. RESPEKTOWANIE ZASAD POCZUCIA WSTYDU ORAZ WYKORZYSTANIA WIEDZY DO ZACHOWANIA SIĘ W MIEJSCACH PRYWATNYCH I PUBLICZNYCH,

4.2.5. AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA BADANEJ MŁODZIEŻY

4.3.     EMOCJE ZWIĄZANE Z SEKSUALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA

4.3.1. EMOCJE BADANYCH ZWIĄZANE Z IDENTYFIKACJĄ PŁCIOWĄ

4.3.2. EMOCJE BADANYCH ZWIĄZANE Z FIZJOLOGIA INTYMNYCH CZĘŚCI WŁASNEGO CIAŁA I CIAŁA PŁCI PRZECIWNEJ

4.3.3. EMOCJE BADANYCH ZWIĄZANE Z FIZJOLOGIĄ ZAPŁODNIENIA I CIĄŻY ORAZ ANTYKONCEPCJI

4.3.4. EMOCJE BADANYCH ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI ORGANIZMU ZACHODZĄCYMI W OKRESIE ADOLESCENCJI

4.3.5. EMOCJE BADANYCH ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ SEKSUALNĄ CZŁOWIEKA

4.4.     TYPY DOŚWIADCZANIA WŁASNEJ SEKSUALNOŚCI (TYPY POSTAW WOBEC WŁASNEJ SEKSUALNOŚCI) PRZEZ OSOBY Z UMIARKOWANĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ TDS

 

 

ROZDZIAŁ PIĄTY

 

DOŚWIADCZENIA SEKSUALNE OSÓB  Z UMIARKOWANĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ A WYBRANE CECHY PODMIOTOWE

5.1.     WIEDZA OSÓB Z  UMIARKOWANĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ NA TEMAT SEKSUALNOŚCI A WYBRANE CECHY PODMIOTOWE

5.2.     ZACHOWANIA SEKSUALNE OSÓB Z  UMIARKOWANĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ A WYBRANE CECHY PODMIOTOWE

5.3.     EMOCJE OSÓB Z UMIARKOWANĄNIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ZWIĄZANE Z SEKSUALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA A WYBRANE CECHY PODMIOTOWE

 

ZAKOŃCZENIE I OGÓLNE WNIOSKI

BIBLIOGRAFIA

 

Seks i niepełnosprawność

Remigiusz J. Kijak

Seks i niepełnosprawność.

Doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

W amerykańskim serialu „Dzień za dniem" Cor-ky Thatcher z zespołem Downa chodzi do nor­malnej szkoły, poznaje dziewczynę podobną do siebie, zakochuje się z wzajemnością, żeni się. Corky rozmawiał z rodzicami o seksie, o an­tykoncepcji. Wygląda na to, że w Polsce seks w ogóle jest tematem tabu. A jeśli pojawia się w kontekście osób niepełnosprawnych (fizycz­nie lub umysłowo) staje się tabu do kwadratu, jeszcze bardziej wstydliwy, dla wielu odraża­jący, dla innych nieistniejący. Remigiusz J. Kijak pisze, jak wygląda wychowanie seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie, jakie miejsce zajmuje seks w ich życiu. W jaki sposób doświad­czają własnej seksualności? Jaką mają wiedzę na temat seksu, jakie doświadczenie w tych sprawach? Jaka jest świadomość własnej płci, co znaczy dla nich określenie: „jestem chłopakiem", „jestem dziewczyną". Co wiedzą o antykoncepcji, o ciąży? Na te pytania i wiele innych odpowiada w swojej książce. Trudny, ale bardzo potrzebny temat.

 

 

Magazyn Literacki "Książki", nr 3/2010
Joanna Habiera


 

 „Nareszcie pedagodzy polscy zauważyli problem seksualności osób niepełnosprawnych umysłowo. Dopiero od kilkunastu lat z coraz większą intensywnością skupiają oni uwagę na poznawaniu tej seksualności, a przede wszystkim na opracowywaniu programów edukacji seksualnej. Dotychczasowe prace miały jednak dość wycinkowy charakter. Niniejsze opracowanie jest chyba pierwszą całościową próbą zrozumienia, na czym rzeczywiście polega problem seksualności osób ze wskazanym typem zaburzenia rozwojowego. Autor postanowił spenetrować to zagadnienie z dużą starannością, wykorzystując do tego wiedzę psychologiczną, socjologiczną i pedagogiczną, częściowo też medyczną. W rozdziale drugim z dużą kompetencją i bardzo wszechstronnie przedstawił kompendium wiedzy o seksualności ludzi niepełnosprawnych. Ponieważ na ten temat wiemy ciągle bardzo mało, rozdział ten sam w sobie może mieć dużą wartość edukacyjną dla nauczycieli i rodziców dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Pragnę podkreślić dużą wartość części empirycznej książki, która skupia się na opisie wiedzy o seksualności osób niepełnosprawnych i ich wybranych ustosunkowań do własnej seksualności. Analiza jakościowa wyników jest znakomita. Szczególnie uwypuklam sposób przywoływania konkretnych wypowiedzi badanych, które zawsze dobrze ilustrują omawiany problem, a także powodują, że książkę czyta się z dużym zainteresowaniem. Książka będzie niewątpliwie wydarzeniem dla pedagogiki specjalnej. Być może dzięki niej zacznie się także zmiana naszego myślenia o seksualności tej grupy ludzi. Jest to jedna z pierwszych prac z aspiracjami dostarczenia nam wszechstronnej i pogłębionej wiedzy o »białej plamie«, jaką jest seksualność niepełnosprawnych umysłowo”.

 

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Stanisława Kowalika

 

 


SEKSUALNOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYCH


          Remigiusz J. Kijak podjął się zbadania problemu seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie. W jednej publikacji zawarł aż dwa tematy tabu: seks i niepełnosprawność. To niewątpliwie odważne posunięcie, zważywszy nie tylko na specyfikę problemu, ale i na samych badanych…

Autor oparł swoje badania empiryczne na bogatej literaturze przedmiotu, która robi imponujące wrażenie na czytelniku, zważywszy na fakt, że powszechnie niewiele wiadomo na temat przeżywania swojej seksualności przez osoby niepełnosprawne umysłowo.

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym Autor omawia problematykę życia seksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle literatury przedmiotu, a w drugim – w kontekście ich rozwoju na drodze do pełnej świadomości seksualnej. W przeprowadzonych przez Autora badaniach empirycznych wzięły udział 133 osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz 133 pełnosprawne intelektualnie, a stanowiące grupę porównawczą. Badania zaś przeprowadzono na terenie szkół i placówek specjalnych.

Remigiusz J. Kijak dokonał wszechstronnej analizy świadomości seksualnej badanych, począwszy od ich świadomości płci, wiedzy na temat biologicznych i fizjologicznych uwarunkowań zapłodnienia, ciąży, antykoncepcji, a także higieny, chorób przenoszonych drogą płciową a skończywszy na orientacji seksualnej badanej młodzieży, jej gotowości do podejmowania współżycia seksualnego, zakładania rodziny, aktywności seksualnej i emocji z tym związanych. Obszar badawczy dotyczył zatem trzech zagadnień: wiedzy, zachowań oraz emocji.

Oprócz wyników badań, analiz, statystyk, Autor zawarł w swojej pracy także rysunki oraz wypowiedzi badanych, które czynią opracowanie bardziej przystępnym, a zarazem pokazują, z jak poważnymi problemami musiał zmierzyć się Autor, badając niełatwy przecież problem w trudnym środowisku osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przytaczane przez niego wypowiedzi uczestników badania tylko częściowo pozwalają sobie uzmysłowić problem. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają świadomość swojej seksualności, mają potrzeby intymnego kontaktu z drugą osobą, jednak w wielu przypadkach brakuje im podstawowej wiedzy choćby o zachodzeniu w ciążę i rodzeniu dzieci. Edukacja w tym zakresie, szczególnie wśród osób w wieku około dwudziestu lat zdaje się być koniecznością.

Trudno w krótkiej recenzji zwrócić uwagę na wszystkie wątki poruszone w tej pracy. Warto jednak zajrzeć do tej publikacji, by uświadomić sobie wagę problemu. Z pewnością publikacja ta stanowi spory wkład do mało zbadanej dotąd dziedziny.

źródło:http://www.granice.pl/recenzja,Seks_i_niepelnosprawnosc_%E2%80%93_doswiadczenia_seksualne_osob_z_niepelnosprawnoscia_intelektualna,2898

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło