• Nowy

Kobiecość w obliczu zmian &8211 studia interdyscyplinarne

Podtytuł: 978-83-7587-069-5
ISBN:
39,80 zł
Tematyka związana z płcią budziła od zawsze duże zainteresowanie - w przeszłości przynależność do konkretnej płci stawała się niejednokrotnie podstawą wartościowania, czego przykładem może być podejście ewolucyjne oparte na założeniach Herberta Spencera i Karola Darwina. Dzisiaj podobne rozważania budzą jedynie uśmiech...
Ilość

Tematyka związana z płcią budziła od zawsze duże zainteresowanie - w przeszłości przynależność do konkretnej płci stawała się niejednokrotnie podstawą wartościowania, czego przykładem może być podejście ewolucyjne oparte na założeniach Herberta Spencera i Karola Darwina. Dzisiaj podobne rozważania budzą jedynie uśmiech.

Rozwój wiedzy i zmieniające się społeczne role związane z funkcjonowaniem mężczyzn i kobiet pozwoliły zmienić historyczne poglądy na temat przynależności do konkretnej płci. Dowodem na postęp w tej dziedzinie jest wprowadzenie do języka nauki pojęcia „rodzaju”, podkreślającego różnice społeczne, i odróżnienie go od biologicznie definiowanej płci.

Prezentowana pozycja ma charakter interdyscyplinarny - analizuje problematykę rodzaju z różnych perspektyw: psychologicznej, penitencjarnej, socjologicznej i religioznawczej. Publikacja opisuje wątki psychologii rodzaju i w zamierzeniu jest pracą obiektywną, rzetelną i bezstronną, opartą na naukowych badaniach ilościowych i jakościowych oraz na dogłębnej analizie dostępnej literatury przedmiotu. Takie podejście zapewnia bezstronność analizy tematu i pomaga w wieloaspektowym zrozumieniu tego wielowątkowego, fascynującego, emocjonującego i często trudnego zagadnienia.

 


 

Książka dostępna w wersji elektronicznej w witrynie

 

 

978-83-7587-069-5

Brak recenzji użytkowników.

Chybicka Aneta

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, rekomendowany trener warsztatu i treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mistrz i praktyk Neurolingwistycznego Programowania.

Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Od kilku lat zajmuje się prowadzeniem zajęć aktywizujących psychologiczny potencjał i możliwości twórczego realizowania siebie.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z twórczym myśleniem i psychologią międzykulturową.

Autorka książki Otwarty umysł  oraz licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Jej pasje to: synek Łukasz, koty oraz prowadzenie badań postaw wobec płci w różnych kulturach (badania przeprowadziła dotychczas w Polsce, Niemczech, Egipcie i Indiach).

Słowo wstępne

 

Kobiecość, męskość, seksualność

 

Hanna Brycz

Drapieżcy seksualni w pogoni za zdobyczą

Beata Pastwa-Wojciechowska

Wstrzemięźliwość seksualna – norma, patologia czy moda?

 

Płeć, samorealizacja, relacja

 

Magdalena Błażek, Anna Chryc-Gawrychowska, Maria Kaźmierczak

Samorealizacja czy relacja? Koncentracja na rożnych sferach życia

a poczucie sensu życia i spełnienia

Maria Kaźmierczak

Jak kobiety i mężczyźni wybierają partnera życiowego?

Czyli o motywacji do zawarcia małżeństwa

 

Różne oblicza dyskryminacji płciowej

 

Anna M. Zalewska

Konflikty „praca – rodzina” oraz ich źródła i skutki w zależności

od płci i posiadania dzieci

Aneta Chybicka

Płeć a powodzenie na rynku pracy – analiza psychologiczna

Karol Karasiewicz, Natasza Kosakowska

Kij ma dwa końce – mężczyźni też są dyskryminowani

ze względu na płeć

 

Kobiety w więzieniu

– odmienne pozycje, odmienne role

 

Maria Gordon

Ciemna strona kobiety – wybrane aspekty kryminologiczne

i psychologiczne przestępczości kobiet

Piotr Łapiński, Jan Maciejewski

Skuteczność działania personelu więziennego w sytuacjach trudnych

w świetle rosnącej liczby kobiet w szeregach Służby Więziennej

– kontekst socjologiczny

 

Kobieta a religia

 

Krzysztof Kowalik

Kościelny urząd nie dla kobiet? Spor o istotę chrześcijaństwa

czy uległość wobec kulturowych przemian?

Krzysztof Ulanowski

Boginie i kobiety. Religijna i kulturowa rola pierwiastka żeńskiego

w starożytnej Grecji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło